Asystentka stomatologiczna to stanowisko, które pomimo że należy do grupy zawodów pomocniczego personelu medycznego, jest niezwykle ważne ? bez niego praca stomatologa byłaby bardzo utrudniona, a w niektórych przypadkach niemożliwa. Dzięki swojej wiedzy, asystentka może wspomagać lekarza w wielu zadaniach i znacząco ułatwiać kontakt z pacjentem. Nasze kursy i szkolenia dla asystentek stomatologicznych tak wyedukują osoby zainteresowane objęciem tego stanowiska, by pewne swoich umiejętności i kompetencji, w przyszłości stanowiły kompleksowe oraz rzetelne wsparcie zarówno dla stomatologa, jak i dla pacjenta poddawanego leczeniu. Poniżej można znaleźć dokładny opis organizowanego przez nas kursu.

Opis kursu:

   

Organizujemy dla Państwa w pełni profesjonalny kurs asystentki stomatologicznej w Warszawie. Zawód ten to nieocenione wsparcie dla całego zespołu stomatologicznego. W polskich gabinetach, asystentka:

 • pomaga dentyście w czasie trwania zabiegu leczniczego, profilaktycznego lub rehabilitacyjnego,
 • utrzymuje porządek na stanowisku pracy, swoim oraz stomatologa, podczas i po zakończeniu zabiegu,
 • przygotowuje leki i materiały stomatologiczne, stosując się do ustalonych procedur,
 • obsługuje i konserwuje instrumentarium oraz sprzęt, również według procedur,
 • prowadzi terminarz przyjęć pacjentów i dokonuje rejestracji zabiegów dentystycznych,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonuje segregacji odpadów,
 • pomaga pacjentowi odpowiednio przygotować się do wizyty u dentysty, co dotyczy również przekazania zaleceń dotyczących czasu przed i po zabiegu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej,
 • w razie potrzeby, razem ze stomatologiem, udziela pierwszej pomocy,
 • dokonuje obserwacji parametrów życiowych pacjenta, podczas zabiegu i po jego zakończeniu,
 • stosuje program do obsługi gabinetu stomatologicznego,
 • opracowuje potrzebne dokumenty dla pacjenta, na zlecenie stomatologa, podczas zabiegu i po nim,
 • przestrzega przepisów prawa odnośnie dostępu do dokumentów medycznych,
 • prowadzi współpracę ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
 • kontaktuje się z pracownią techników dentystycznych.

 

Stomatolog jest bezpośrednim współpracownikiem asystentki i najczęściej również jej pracodawcą.

 

 

Po ukończeniu naszego szkolenia dla asystentek stomatologicznych w Warszawie, można:

 • przygotowywać gabinet oraz stanowisko pracy dentysty,
 • pomagać mu przy wykonywaniu zabiegów,
 • na bieżąco konserwować sprzęt dentystyczny,
 • przygotowywać i przechowywać narzędzia, materiały i leki,
 • zajmować się administracją i prowadzić dokumentację dotyczącą działalności gabinetu stomatologicznego.

 

Informacje ogólne:

 

 • kursy dla asystentek stomatologicznych trwają 30 godzin - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Na części teoretycznej, uczą się Państwo o:

 

 • podstawach biologii człowieka,
 • antyseptyce i aseptyce,
 • stomatologii klinicznej,
 • materiałach używanych w gabinecie,
 • specjalistycznych obszarach stomatologii,
 • radiografii stomatologicznej,
 • pierwszej pomocy i właściwym postępowaniu w niespodziewanych wypadkach,
 • profilaktyce stomatologicznej,
 • zarządzeniu gabinetem i dokumentami medycznymi.

 

Na części praktycznej, uczą się Państwo jak:

 

 • stosować narzędzia i wyposażenie pomocnicze,
 • wykonywać badania radiologiczne,
 • obchodzić się z pacjentem i asystować dentyście podczas zabiegów,
 • postępować z materiałami i narzędziami, stosowanymi we wszystkich dziedzinach stomatologicznych.

 

Nasz kurs asystentki stomatologicznej:

 

 • kończy się otrzymaniem certyfikatu,
 • odbywa się w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony do części praktycznej,
 • wyróżnia najlepszych kursantów referencjami,
 • charakteryzuje się niezwykle wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych,
 • prowadzony jest przez kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem (lekarzy dentystów, higienistki stomatologiczne, ratownika medycznego i księgową) oraz wykładowców-praktyków,
 • umożliwia wykonanie praktyki po ukończeniu szkolenia.

 

Gdzie można podjąć pracę?

 

Po ukończeniu szkolenia dla asystentek stomatologicznych, kursanci są zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, przygotowani do podjęcia pracy w niepublicznych gabinetach dentystycznych, a także poradniach i klinikach stomatologicznych.

 

Zapisy - kierownik kursów

   

 

 

Cena kursu wynosi 1500zł

Czas trwania: 30h

 

Kierownik Kursów: lek.stom. specjalista chirurgii stomatolicznej Małgorzata Zabielska.

 

Kontakt drogą telefoniczną

tel: 502-641-726

Stomatologia Zabielscy

ul. Kinowa 23
04-030 Warszawa

gabstomzabielscy@wp.pl

 

Godziny otwarcia: Pon.- Pt. 9 - 20

 

Telefoniczna rezerwacja wizyt

22 813-69-21

 Powered by: www.cdx.pl